‘Op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen’
Matteüs 16:18

Welkom!

Elke zondag komen wij om 9.30 uur en (om de week om) 19.00 uur samen in ons kerkgebouw. Onze diensten zijn ook live of later te volgen via YouTube.

OVER ONS

De kerk van Bunschoten-Oost valt als zelfstandige gemeente onder de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK).

Wij geloven in God, die we kennen uit de Bijbel. God heeft de wereld lief. We zien zijn liefde het duidelijkst in zijn Zoon, Jezus Christus, de redder van de wereld. Het is ons verlangen om als gemeente samen op te trekken in het dienen van de Here, rondom een open Bijbel. Op zondag en ook doordeweeks ontmoeten we elkaar, om samen te groeien in geloof en gebed. Hierin zijn we op zoek naar nieuwe vormen en laten we ons graag inspireren door de initiatieven vanuit bijvoorbeeld Kerk2030.

Heeft u de Scipio app al gedownload?
Leden van de Petrakerk worden van harte uitgenodigd gebruik te maken van de Scipio kerk App. Zo mist u geen nieuws uit de gemeente en kunt u deelnemen aan de collecte zonder contant geld. Download de app en meld u aan als gebruiker via deze knoppen.

Contact

Logo - Letters